• Viết quy trình công nghệ, và tính đơn giá cho các công đoạn may.
 • Lập các bước công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm của từng mã hàng.
 • Nghiên cứu và cải tiến thao tác, phương pháp may để rút ngắn QTCN và thời gian chế tạo sản phẩm.
 • Hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, tham mưu đề xuất với ban giám đốc cty về phương pháp thực hiện.
 • Dự trù trang thiết bị của các mã hàng để sắp xếp chuyền sản xuất,trình Giám đốc sản xuất phê duyệt trước khi cho triển khai sản xuất.
 • Thống nhất thời gian chuẩn với Giám đốc sản xuất.
 • Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho Trưởng phòng kỹ thuật sau khi các mã hàng được thực hiện.
 • Điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân.
 • Tính năng xuất cho từng công đoạn sản xuất trong 1 giờ,năng suất bình quân cho một lao động, chuyền.
 • Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật,thông số,bảng màu, theo dõi nguyên phụ liệu nhập kho để lấy mẫu hiện vật.

Yêu cầu công việc:

 • Có kinh nghiệm trên 2 năm làm quy trình trong những công ty may.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Tiếng Anh giao tiếp.

Mức lương: 250- 400 usd