Job Description

- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của xưởng may

- Nguyên cứu mẩu và phân tích mẩu mới trước khi triển khai sản xuất

- Chuẩn bị Quy trình thời gian chế tạo sản phẩm

- Thiết kế chuyền

- Triển khai sản xuất

- Quay phim phân tích thao tác

- Cải tiến thao tác kỹ thuật / nâng cao tay nghề của công nhân trên chuyền

- Chịu trách nhiệm về năng suất, chất lượng, tiến độ

Job Requirement

- Đã làm qua công ty may mặc.

- Tối thiểu có 03 năm làm ở vị trí kỹ thuật xưởng

- Có kinh nghiệm triển khai sản xuất

- Biết làm rập Thành Phẩm

- Biết sắp sơ đồ chuyền

- Chịu được áp lực công việc.

Mức lương: 500- 800 usd.